Předzápis do mateřské školy ve Střelicích na školní rok 2024/2025

Předzápis je určen zájemcům o přijetí nejen dětí střelických (spádových), ale i z okolních obcí, a také dětí mladších tří let.

 

●Základní škola a Mateřská škola Střelice● Komenského 585/2 ● 664 47 Střelice●

●Mateřská škola ●Školní 1 ● 664 47 Střelice●

Tel. 608 167 265         www.skolastrelice.cz             e-mail: ms [dot] hlouskova [at] skolastrelice [dot] cz (ms[dot]hlouskova[at]skolastrelice[dot]cz) 

 

PŘEDZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VE STŘELICÍCH

na školní rok 2024/2025

 

Předzápis je určen zájemcům o přijetí nejen dětí střelických (spádových), ale i z okolních obcí, a také dětí mladších tří let. Předzápis řeší zjištění zájmu o umístění dítěte do předškolního zařízení v rámci navýšení míst od 1. 9. 2024.

 

Požadavky k předzápisu:

  1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ, která je k dispozici na webu školy www.skolastrelice.cz, v záložce Ke stažení / MŠ. Vyplněnou žádost naskenujte a zašlete na e-mailovou adresu: ms [dot] hlouskova [at] skolastrelice [dot] cz (ms[dot]hlouskova[at]skolastrelice[dot]cz) nebo přineste rovnou do kanceláře MŠ, Školní 1, Střelice, do 1. 8. 2024.

     

  2. Vyjádření lékaře je ke stažení tamtéž, ale předložíte až u mimořádného zápisu, který je plánován na 2. polovinu srpna. (Nemusí opětovně dodávat ti, kteří již byli u zápisu a nebyli přijati).

 

Oznámení:

Po kolaudaci nové budovy MŠ a vyřízení povinných administrativních požadavků bude vyhlášen zápis v mimořádném termínu (2. polovina srpna).  K němu se již dostavíte s dítětem, jeho rodným listem, vyjádřením lékaře a OP zákonného zástupce.

 

Ve Střelicích dne 4. 7. 2024

Zuzana Hloušková                                                                             Mgr. David Čížek

zástupkyně ředitele pro předškol. vzdělávání                               ředitel ZŠ a MŠ Střelice

Fotogalerie