Oprava chodníku nám. Svobody, ul. Brněnská - zahájena 14. 5. 2024

Dne 14. 5. 2024 byla zahájena oprava chodníku nám. Svobody, ul. Brněnská, Střelice. Práce na I. etapě se týkají zastávky autobusu směr Brno. Od 15. 5. 2024 bude tato zastávka přechodně přesunuta o 20 m směr květinářství. Žádáme občany o shovívavost a trpělivost. O dalších krocích vás budeme informovat.