OÚ Střelice - Výzva k úhradě místních poplatků

Obecní úřad Střelice vyzývá občany, kteří dosud nezaplatili místní poplatek za psa (splatný k 30. 4. 2024) a místní poplatek za komunální odpad (splatný k 31. 5. 2024), aby tak neprodleně učinili.

Poplatky lze uhradit v pokladně OÚ v úředních hodinách.  Informace o platbě bankovním převodem naleznete na webových stránkách obce (v sekci „Místní poplatky“ nebo po telefonické domluvě na OÚ).

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad  zvýšit (dle zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích).