Krajský úřad Jmk - Návrh opatření obecné povahy (pajasan žláznatý)