MěÚ Šlapanice - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu (oprava chodníků nám. Svobody, Brněnská)