Obec Střelice - Informace o pronájmu části pozemku p. č. 17/1, k. ú. Střelice u Brna