Opatření obecné povahy o stanovení místního koeficientu