KLAS - Klub aktivních seniorů

Klub aktivních seniorů je aktivizační program pro seniory.

Dvouhodinová tématická setkávání obsahují:

  • kompetenční trénink
  • trénink paměti
  • trénink motoriky
  • trénink psychohygieny

Setkání probíhají 1x měsíčně na radnici a jsou doplněna exkurzemi, návštěvami výstav, jednodenními zájezdy, sportovními aktivitami.

Fotogalerie