Zápis do 1. třídy základní školy ve Střelicích na školní rok 2024/2025

- Různé akce

ZŠ a MŠ Střelice, Komenského 2, 664 47 Střelice

K zápisu do 1. třídy na školní rok 2024/2025 jsou povinny se dostavit všechny děti, které nejpozději 31. 8. 2024 dosáhnou 6 let věku. Přijdou se zákonným zástupcem, který se prokáže občanským průkazem a dítě rodným listem. K zápisu přijdou i děti, u kterých je zvažován odklad nástupu k povinné školní docházce o 1 rok.

S sebou donesou vyplněnou Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání, Zápisní list, popřípadě Žádost o odklad.

Formuláře potřebné k zápisu lze najít na webových stránkách školy:

www.skolastrelice.cz , složka Ke stažení.

Děti navštěvující Mateřskou školu ve Střelicích dostanou složku s připravenými materiály. 

Fotogalerie