Veřejné zakázky

Veřejné zakázky zadávané obcí Střelice v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dostupné na profilu zadavatele.

Zakázky z profilu zadavatele

E-zakázky: Profil zadavatele obec Střelice

Fotogalerie