Matrika

Pondělí7:30–11:0012:30–17:00
Středa7:30–11:0012:30–17:00
Pátek7:30–11:00 

Agenda pro matriční obvod Střelice

Narození

 • přijímání oznámení o narození dítěte
 • zapsání do knihy narození
 • vystavení rodného listu dítěti, které se narodilo ve Střelicích

Úmrtí

 • přijímání oznámení o úmrtí
 • zapsání do knihy úmrtí
 • vystavení úmrtního listu osoby, která zemřela ve Střelicích

Sňatek

 • příjímání žádostí o uzavření manželství a registrovaného partnerství
 • provedení obřadu
 • vystavení oddacího listu osobám, které uzavřely manželství ve Střelicích
 • vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku ve Střelicích
 • vydávání osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině pro občany s trvalým pobytem ve Střelicích

Další agendy pro matriční obvod Střelice

 • potvrzení o skutečnostech zapsaných v matričních knihách
 • přijímání žádostí o nahlížení do matričních knih
 • přijímání žádostí o vydání druhopisů z matričních knih
 • přijímání žádostí o vydání doslovných výpisů z matričních knih
 • určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů k nenarozenému i narozenému dítěti
 • povolení změny jména a příjmení pro občany s trvalým pobytem ve Střelicích
 • ohlášení změny příjmení po rozvodu
 • přijímání prohlášení o volbě druhého jména
 • přijímání oznámení o užívání české podoby cizojazyčného jména
 • přijímání žádostí o užívání příjmení v mužském tvaru
 • provádění dodatečných záznamů v knize narození, manželství, úmrtí a vystavení nových matričních dokladů
 • přijímání a vyhotovení žádostí o zápis narození, manželství a úmrtí do Zvláštní matriky Brno s žádostí o vystavení matričního dokladu pro občany ČR s trvalým pobytem ve Střelicích, kteří se narodili, uzavřeli manželství nebo zemřeli v cizině a mají vystavený cizojazyčný doklad

Fotogalerie