Strategický plán obce

Strategický plán obce je koncepčním dokumentem, který rekapituluje současný stav obce, hodnotí silné a slabé stránky, možná rizika a perspektivy rozvoje a následně formuluje vizi, jak by obec měla vypadat přibližně za deset let.

Strategickým plánem jsou pro hlavní oblasti života stanoveny cíle, priority a konkrétní opatření pro naplnění těchto cílů. Pomáhá tedy orientovat samosprávu obce na hlavní směry rozvoje obce bez ohledu na její momentální složení a napomáhá podnikatelské sféře orientovat se v záměrech a směřování obce.

Je také jedním z podkladů pro tvorbu rozpočtu obce a v neposlední řadě je potřebný pro získávání finančních pobídek z veřejných prostředků.

Program rozvoje obce StřelicePDF | 2,8 MBzobrazit

Fotogalerie