Volby

Volby v České republice jsou založeny na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva s tajným hlasováním a volí se do Evropského parlamentu, do zastupitelstev krajů, do zastupitelstev obcí (obecní zastupitelstva a zastupitelstva městských částí a obvodů ve městech, kde městské části nebo obvody existují), do Senátu, do Poslanecké sněmovny a prezident. Jednotlivé typy voleb upravují příslušné zákony.

Vždy před vyhlášeným termínem konání voleb zde najdete dostupné informace:

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2024

Fotogalerie