Evidence obyvatel

Pondělí7:30–11:0012:30–17:00
Středa7:30–11:0012:30–17:00
Pátek7:30–11:00 

Agenda evidence obyvatel

  • přihlašování osob k trvalému pobytu do Střelic
  • přijímání žádostí na zrušení údaje o místu trvalého pobytu
  • přijímání ohlášení o ukončení trvalého pobytu na území ČR
  • přijímání žádostí o zapsání doručovací adresy
  • provádění výpisů z evidence obyvatel
  • přijímání žádostí o zprostředkování kontaktů
  • přidělování čísel popisných, orientačních a evidenčních na rodinné domy, chaty a garáže

Další agendy

  • přijímání žádostí na ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
  • vedení volebních seznamů a přijímání žádostí o vydání voličských průkazů

Fotogalerie