Užívání veřejného prostranství

Veřejným prostranstvím jsou podle ustanovení § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

K obecnému užívání veřejného prostranství dochází v případech, kdy je toto prostranství užíváno k účelům, pro které bylo prostranství určeno (např. náměstí a místní komunikace chodci, vozidly), takovéto užívání se neohlašuje a je v zásadě bezplatné.

Naopak ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství dochází v případech, kdy toto prostranství je užíváno za účelem provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl, vyhrazení trvalých parkovacích míst, tzv. zábory.

Primárně má veřejné prostranství sloužit jeho obecnému užívání. Jako jedna z možných ochran veřejného prostranství proti jeho nadměrnému užívání zvláštním způsobem je zákonná oprávněnost obcí ukládat povinnosti a regulovat rozsah a dobu užívání veřejného prostranství zvláštním způsobem vydáváním svých povolení a opatřeními (viz např. ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Pro vydání povolení zvláštního užívání veřejného prostranství - pozemků a jiných prostorů ve vlastnictví obce Střelice kontaktujte s dostatečným předstihem vedení obce:

Obec Střelice, nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice,

e-mail: strelice [at] streliceubrna [dot] cz (strelice[at]streliceubrna[dot]cz)

datová schránka: gezbr3z

Fotogalerie