DPS – Dům s pečovatelskou službou

Ant. Smutného 754/87
664 47 Střelice

Komunitní bydlení pro seniory je určeno těm, kteří jsou z důvodu věku anebo nemoci částečně omezeni v samostatnosti.

Obec Střelice zajišťuje nájemní bydlení v 15 bytech, z toho 3 jsou bezbariérové. Senioři obývají samostatné byty soustředěné do jedné budovy. Každý byt se skládá z kuchyně, pokoje, koupelny a WC, předsíně, součástí je i sklepní kóje a v některých bytech i lodžie. Plocha bytů se pohybuje mezi 46–49 m2 .

V ceně nájemného je zahrnut i týdenní úklid pokoje, praní drobného prádla, apod. Další úkony jako např. drobné nákupy a pochůzky, doprovod k lékaři nebo příprava snídaně či večeře jsou placené služby. V současné době obec Střelice zajišťuje i službu dovozu obědů pro důchodce.

Kritéria pro přijetí žadatele do DPS ve Střelicích

Žadatelé musí splňovat tyto podmínky:

  • občanství ČR
  • nepracující poživatel starobního nebo plného invalidního důchodu
  • vyjádření lékaře
    • soběstačnost
    • vyloučení trvale ležícího pacienta
    • vyloučení občana, který trvale požívá alkohol, omamné látky nebo trpí psychickými či jinými poruchami

Žádost o přijetí do DPS Střelice si mohou podat občané Střelic, ale i jiných obcí. Následně jsou
zařazeni do pořadníku a v případě uvolnění bytu jsou vždy o tomto informováni.

Dům je v majetku obce. O přidělování jednotlivých bytových jednotek a uzavření nájemní smlouvy
rozhoduje rada obce, na základě žádosti zájemce a podle stanovených pravidel.

Pečovatelky v DPS

Fotogalerie