Povinně zveřejňované informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím upravuje práva tohoto přístupu a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.  Aktuální znění tohoto zákona si můžete zobrazit či stáhnout na Portálu veřejné správy:

Zákon č. 106/1999 Sb.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Fotogalerie