Potřebuji vyřídit

Život nám přináší situace, k jejichž řešení může napomoci tato část. Prostřednictvím pracovníků našeho úřadu získáte mnoho užitečných informací týkajících se evidence obyvatel a matriky. Za co se platí a jaká je výše místních poplatků, jak se žádá o užívání veřejného prostranství nebo jakým způsobem lze zasílat dotazy přes obecní podatelnu. Naleznete zde i mnohé tiskopisy, pomocí kterých budete mít usnadněnou komunikaci s obecním či stavebním úřadem.

Fotogalerie