Střelické muzeum

nám. Svobody 111/1

664 47 Střelice

Otevírací doba: úterý 16:00–18:00

Střelické muzeum bylo zřízeno rozhodnutím obecní rady dne 31. července 1995. Muzejní sbírky tvoří převážně dary střelických občanů – oblečení, nářadí, nástroje, nádobí, hračky atd. Je zde zachycen a popsán vývoj zástavby obce od 17. století po dnešek. K nahlédnutí je i fotografická dokumentace ze života občanů a další zajímavosti.

Zřizovatelem je obec Střelice.

Historie

Významné osoby

Fotogalerie