Hrobové místo

Hrobové místo lze vyřídit v kanceláři sociálního pracovníka – přízemí, místnost č. 006

Hrobové místo

  • získáte informace o volných hrobových místech a částkách za pronájem
  • vyřídíte nájemní smlouvu

Zajištění pohřbení

Každá osoba, která zajišťuje pohřbení, je povinna tuto událost předem ohlásit správci pohřebiště, kterým je obec Střelice. Ohlašuje se:

  • uložení do rakve
  • uložení urny

Fotogalerie