Podatelna

Úřední hodiny podatelny

Pondělí7:30–11:0012:30–17:00
Středa7:30–11:0012:30–17:00
Pátek7:30–11:00 

Adresa pro doručování dokumentů

Obec Střelice
nám. Svobody 111/1
664 47 Střelice

Podatelna obecního úřadu

  • přijímání a evidování přijaté pošty obecního úřadu
  • vedení spisovny a archivu obecního úřadu

Podatelna stavebního úřadu

Elektronická podatelna

  • příjem dokumentů v digitální podobě

Podání dokumentů v digitální podobě je možné učinit těmito způsoby

  • zaslat e-mailem na elektronickou adresu podatelny epodatelna [at] streliceubrna [dot] cz (epodatelna[at]streliceubrna[dot]cz)
  • zaslat do datové schránky ID gezbr3z

Podání nebo jeho přílohy mohou tvořit pouze soubory v těchto formátech:
pdf, PDF/A, txt, xls/xslx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, mpeg1/mpeg2, wav, mp3.

V případě podání učiněné do ISDS pak přílohy ve formátech stanovených vyhláškou č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání informačního systému datových schránek.

Fotogalerie