U3V - Univerzita 3. věku

Virtuální univerzita třetího věku je jedna z forem celoživotního vzdělávání, organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Jejím cílem je umožnit všem posluchačům zájmové vysokoškolské studium univerzity třetího věku bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů nemohou zúčastňovat. Česká zemědělská univerzita se proto snaží v jednotlivých krajích vytvořit síť tzv. konzultačních středisek.

Takové středisko je v provozu i v Obecní knihovně ve Střelicích za podpory Obce Střelice. Každé středisko má svého tutora (u nás Helena Ferdusová), který se stará o spojení mezi konzultačním střediskem a univerzitou. Tutor zajišťuje technické provedení výuky, technickou pomoc při ovládání počítače, komunikaci mezi seniory a centrem projektu VU3V.

Předpokládaná doba studia jsou 3 roky, kdy se může studium prodloužit. Senior (student) nemusí absolvovat celé studium v časové návaznosti, může jakýkoliv semestr vynechat a poté opět pokračovat. Studium probíhá v letních a zimních semestrech, každý z nich trvá 3 měsíce. Studenti absolvují 6 přednášek v semestru a po ukončení každého semestru obdrží Pamětní list. Po ukončení 6. semestru jsou studenti pozváni na slavnostní promoci do auly České zemědělské univerzity, kde obdrží "Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku".

Kritéria k přihlášení a nároky na studium:

  • Studovat může občan důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodce.
  • Časová náročnost studia je cca 1,5 hod. 1x za 14 dní, vždy ve čtvrtek v Obecní knihovně Střelice (studenti sledují společně přednášku, poté společně vypracují test, k testům jsou k dispozici studijní materiály). Následně doma nebo v knihovně studenti vypracují test samostatně a odešlou elektronicky na univerzitu. Po absolvování semestru je závěrečný test. 
  • Za jeden semestr (6 přednášek) je vybírán poplatek 400,- Kč.

Prosíme všechny zájemce o studium, aby se přihlašovali na níže uvedených kontaktech:

Fotogalerie