Vítání občánků

V naší obci probíhá vítání občánků dvakrát ročně, zpravidla v měsících dubnu a listopadu.

Vítáme děti ve věku do jednoho roku s trvalým pobytem v naší obci.

Po zveřejnění výzvy se mohou rodiče dětí přihlásit k účasti buď mailem na adrese helenaferdusova [at] seznam [dot] cz nebo písemně na adrese Obecní úřad Střelice, nám. Svobody 1, 664 47 Střelice. V přihlášce je potřeba uvést jméno a příjmení dítěte, datum narození, trvalý pobyt, jména a příjmení rodičů, případně kontaktní adresu, pokud je odlišná od trvalého bydliště.

Do hlavičky e-mailu nebo na obálku napište „Vítání občánků“, písemnou přihlášku můžete přinést na obecní úřad i osobně.

Slavnostní vítání občánků se koná v obřadní síni obecního úřadu ve Střelicích, obřad trvá přibližně 20 minut, je možné si přivést s sebou příbuzné a přátele. Je tu přítomen fotograf pan Tomáš Svoboda (www.svatebnifotobrno.cz), který pořizuje fotografie z obřadu a také portrétní fotku, které dostanete v digitální podobě zdarma. Ohledně dalšího focení (např. se širší rodinou) se domlouvá na místě. Podrobnosti o případném tisku nebo dalších fotografiích v digitální podobě včetně ceníku dostanete spolu s pozvánkou.

Fotogalerie vítání občánků

Fotogalerie