Hospodaření obce

Rozpočet obce je finanční plán hospodaření v příslušném rozpočtovém roce, jímž se řídí financování
obce. Jedná se o základní dokument finančního hospodaření, sestavuje se na jeden kalendářní rok.
Obsahuje, jaké zdroje bude mít obec k dispozici a jak dalece může hospodárně a efektivně nakládat s
majetkem obce.

Rozpočet obce Střelice

Rozklikávací rozpočet je transparentní, přehledná a srozumitelná forma prezentace ekonomických dat rozpočtu obce Střelice, která umožňuje sledovat hospodaření obce z různých úhlů pohledů.

Jednoduchou rozklikávací formou zobrazuje stav a vývoj rozpočtu, stav čerpání výdajů a plnění příjmů. Ve standardní nabídce je připravena sada pohledů dle základního rozpočtového a organizačního členění rozpočtu.

Rozklikávací rozpočet obce Střelice

Schválený rozpočet obce

ROZPOČET 2024 výdajePDF | 330,86 KBzobrazit
ROZPOČET 2024 příjmyPDF | 264,63 KBzobrazit
ROZPOČET 2024 financováníPDF | 117,63 KBzobrazit

Střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření červen 2024PDF | 179,09 KBzobrazit
Rozpočtové opatření květen 2024PDF | 178,38 KBzobrazit
Rozpočtové opatření duben 2024PDF | 176,28 KBzobrazit
Rozpočtové opatření březen 2024PDF | 162,12 KBzobrazit
Rozpočtové opatření únor 2024PDF | 163,51 KBzobrazit
Rozpočtové opatření leden 2024PDF | 172,74 KBzobrazit

Závěrečný účet

Poskytnuté dotace a návratné finanční výpomoci

Poskytnuté dotace a návratné finanční výpomoci 2024

Poskytnuté dotace a návratné finanční výpomoci 2023

Poskytnuté dotace a návratné finanční výpomoci 2022

Přijaté dotace

Fotogalerie