Osobní doklady

Na obecním úřadu ve Střelicích se osobní doklady nevyřizují! 

O vydání osobních dokladů:

  • občanský průkaz
  • cestovní pas

lze požádat na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností bez ohledu na místo trvalého pobytu nebo statutárních městech v rámci celé České republiky (např.: MěÚ Šlapanice, MěÚ Rosice, MěÚ Ivančice, Magistrát města Brna, ...), v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22.

Žádost o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě lze podat u Ministerstva vnitra ČR nebo u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22.

 

 

Fotogalerie