Sociální pracovník

Opatrovnictví osob omezených ve svéprávnosti

Zastupování osob omezených ve svéprávnosti v oblasti právní, finanční, sociální, zdravotní – podle rozsahu jejich omezení. V současné době zastupuje 27 osob žijících v Zámečku Střelice.

Sociální práce s dospělými osobami

V budově obecního úřadu, či v domácím prostředí občana

 • pomoc s vhodným výběrem sociální služby
 • zprostředkování kontaktu na sociální službu
 • pomoc s vyplněním tiskopisů na žádosti o sociální dávky
 • sociální práce s osobami ohroženými nebo nacházejícími se v sociální exkluzi

Sociálně právní ochrana dětí

 • zjišťuje negativní jevy a jejich příčiny v přirozeném prostředí dětí
 • podle aktuálního stavu navrhuje a provádí opatření
 • bezodkladně se zabývá podezřením na týrání a zneužívání dětí, poškozováním dětí trestnou činností, dětmi bez potřebné péče

Na tuto činnost navazuje práce Městského úřadu Šlapanice (Sociálně-právní ochrana dětí – město Šlapanice).

Volnočasové činnosti pro seniory – KLAS

 • setkávání na radnici s tréninkem paměti
 • exkurze
 • zájezdy
 • sportovní akce

Hrobové místo

 • zajištění nájemní smlouvy
 • evidence pohřbení (rakev do hrobu i uložení urny)

Fotogalerie