Obec Střelice - Veřejnoprávní smlouva č. 2 o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Střelice