Obec Střelice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Generace Care z. ú.