Obec Střelice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost Střelice u Brna