Obec Střelice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SDH Střelice