Obec Střelice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Střelice